ห้างทองบางกอก โกลด์ส

“ทองคำ” ลหะธาตุล้ำค่าที่มีคุณค่ามากกว่าความสวยงามของเนื้อโลหะและมูลค่าราคาทองคำ

 เพราะด้วยคุณสมบัติของทองคำที่งดงามคงคุณค่าอย่างไม่เสื่อมคลายแม้วันเวลาจะผ่านไป ทำให้ทองคำยังสามารถสื่อความหมายถึง ความรัก ความไว้วางใจและความห่วงใยที่มี เช่นเดียวกับคุณค่าแห่งทองคำที่ห้างทองบางกอกโกลด์ส พร้อมมอบให้มายาวนานกว่า 20 ปี

 

"งานคุณภาพที่เกิดจากความประณีต สร้างสรรค์จากจินตนาการ เพื่อความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ ด้วยความภาคภูมิใจ"

 

Follow your heart

96.5% (19/01/2564)

ซื้อเข้า
{{one.bid | value}}
ขายออก
{{one.ask | value}}

99.99% (19/01/2564)

ซื้อเข้า
{{two.bid | value}}
ขายออก
{{two.ask | value}}

ราคาสมาคมค้าทองคำ (19/01/2564)

ซื้อเข้า
{{assco.bid | value}}
ขายออก
{{assco.ask | value}}